سبد خرید

آموزش PHP در 20 دقیقه!

آموزش PHP در 20 دقیقه!

این مقاله نقطه شروع برنامه نویسی شماست . با مطالعه این مقاله به مفاهیم اصلی زبان PHP مسلط خواهید شد در ادامه با دیدن دوره های ویدیویی PHP مقدماتی و پیشرفته به راحتی میتونید وارد بازار کار بشید. همچنین آموزش PHP و مفاهیم اصلی برنامه نویسی به صورت دوره ویدیویی و کاملا رایگان در سایت قرار داده شده ، بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید.

دوره آموزشی شروع برنامه نویسی با PHP + مفاهیم اصلی برنامه نویسی


کاربرد های زبان PHP

زبان های برنامه نویسی ابزار هستن و این اهداف ما هستن که ابزار مناسب رو تعیین میکنند. نکته مهم این است که نباید روی زبانی تعصب داشت چون این باعث لطمه زدن به برنامه نویس ها میشه. چیزی که شما به عنوان یک برنامه نویس و یه آدم متخصص باید درک کنید این است که هر زبان کاربرد خودش رو داره و شما باید اون کاربرد رو خوب بشناسید تا در زمان مناسب و اهداف پروژه به کار بگیرید.

زبان PHP کاربرد های زیادی داره ولی اگر بخوام به کاربردی ترین موارد استفاده اشاره کنم :

 • به صورت کلی برنامه نویسی سمت سرور برای تعریف منطق و ارتباط با دیتابیس
 • وبسرویس برای توسعه اپلیکیشن
 • توسعه وبسایت های تخصصی و CMS های معروف مثل وردپرس
 • توسعه پلاگین های ودرپرسی که اگر حرفه ای بشید منبع درآمد بسیار خوبی هست

قسمت 0 – نصب PHP روی سیستم عامل

خیلی راحت با نصب وبسرور XAMPP این کارو میشه انجام داد . برای دیدن مراحل نصب و جزئیات بیشتر به دوره آموزشی PHP مقدماتی مراجه کنید که کاملا رایگان هم هست.

آدرس دانلود XAMPP :
https://www.apachefriends.org/download.html

قسمت 1 – شروع کد نویسی با PHP

برای شروع یک فایل به اسم app.php ایجاد کنید . کدها حتما باید بین php?> نوشته بشن برای کامنت کردن کد فقط کافیه // ابتدای خط قرار بدید.
کامنت کردن کد یعنی با این که وجود داره ولی اجرا نمیشه و فقط نمایش داده میشه

<?php // PHP code must be enclosed with <?php tags

// If your php file only contains PHP code, it is best practice
// to omit the php closing tag to prevent accidental output.

// Two forward slashes start a one-line comment.

# So will a hash (aka pound symbol) but // is more common

/*
   Surrounding text in slash-asterisk and asterisk-slash
   makes it a multi-line comment.
*/

برای پرینت کردن و خروجی مقادیر از echo , print استفاده میشه

// Use "echo" or "print" to print output
print('Hello '); // Prints "Hello " with no line break

// () are optional for print and echo
echo "World\n"; // Prints "World" with a line break
// (all statements must end with a semicolon)

قسمت 2 – متغییر ها در PHP

برای تعریف یه متغیر باید از علامت $ استفاده کنید . متغییر ها برای ذخیره سازی داده استفاده میشن انواع داده رو میشه ذخیره کرد ، به عنوان مثال رشته (string) مثل : “برنامه نویسی” یا یک عدد (integer) مثل 22 یا فقط مقدار درست یا غلط

// Variables begin with the $ symbol.
// A valid variable name starts with a letter or an underscore,
// followed by any number of letters, numbers, or underscores.

// You don't have to (and cannot) declare variables.
// Once you assign a value, PHP will create the variable with the right type.

// Boolean values are case-insensitive
$boolean = true; // or TRUE or True
$boolean = FALSE; // or false or False

// Integers
$int1 = 12;  // => 12
$int2 = -12; // => -12
$int3 = 012; // => 10 (a leading 0 denotes an octal number)
$int4 = 0x0F; // => 15 (a leading 0x denotes a hex literal)
// Binary integer literals are available since PHP 5.4.0.
$int5 = 0b11111111; // 255 (a leading 0b denotes a binary number)

// Floats (aka doubles)
$float = 1.234;
$float = 1.2e3;
$float = 7E-10;

حتی میتونید رو یه مقدار عملیات ریاضی انجام بدید و در یک متغیر ذخیره کنید . 4 عمل اصلی و کوتاه شده‌ی این عملیات هارو ببینید چقدر ساده هستن

// Arithmetic
$sum    = 1 + 1; // 2
$difference = 2 - 1; // 1
$product  = 2 * 2; // 4
$quotient  = 2 / 1; // 2

// Shorthand arithmetic
$number = 0;
$number += 1;   // Increment $number by 1
echo $number++;  // Prints 1 (increments after evaluation)
echo ++$number;  // Prints 3 (increments before evaluation)
$number /= $float; // Divide and assign the quotient to $number

برای ذخیره یه رشته (string) ، مثلا اسم خودتون ، فقط کافیه اون رو بین ‘ ‘ یا ” ” قرار بدید. تفاوت های این دو مورد هم پایین تو مثال نوشتم ولی اگر متوجه نشدید فعلا زیاد اهمیتی نداره!

// Strings should be enclosed in single quotes;
$sgl_quotes = '$String'; // => '$String'

// Avoid using double quotes except to embed other variables
$dbl_quotes = "This is a $sgl_quotes."; // => 'This is a $String.'

// Special characters are only escaped in double quotes
$escaped  = "This contains a \t tab character.";
$unescaped = 'This just contains a slash and a t: \t';

// Enclose a variable in curly braces if needed
$apples = "I have {$number} apples to eat.";
$oranges = "I have ${number} oranges to eat.";
$money = "I have $${number} in the bank.";

//متصل کردن دو رشته با . انجام میشه

echo 'This string ' . 'is concatenated';

قسمت 3 – ثابت ها در PHP چیست؟

ثابت یا constant مثل متغییر ها برای ذخیره اطلاعات استفاده میشن ولی با این تفاوت که مقدار ثابت تغییر نمیکنه و نمیشه که مقداری رو overwrite کرد . به این مثال توجه کنید

/********************************
 * Constants
 */

// A constant is defined by using define()
// and can never be changed during runtime!

// a valid constant name starts with a letter or underscore,
// followed by any number of letters, numbers, or underscores.
define("FOO", "something");

// access to a constant is possible by calling the chosen name without a $
echo FOO; // Returns 'something'
echo 'This outputs ' . FOO; // Returns 'This outputs something'

قسمت 4 – آرایه ها

آرایه ها یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ساختار برای ذخیره اطلاعات هستند و به دو صورت زیر در زبان PHP تعریف میشن

/********************************
 * Arrays
 */

// All arrays in PHP are associative arrays (hashmaps in some languages)

// Works with all PHP versions
$associative = array('One' => 1, 'Two' => 2, 'Three' => 3);

// PHP 5.4 introduced a new syntax
$associative = ['One' => 1, 'Two' => 2, 'Three' => 3];

همچنین برای دسترسی به مقادیر آرایه به این صورت عمل میکنیم

echo $associative['One']; // prints 1

// List literals implicitly assign integer keys
$array = ['One', 'Two', 'Three'];
echo $array[0]; // => "One"

همچنین دستورات اضافه کردن یا حذف یک مقدار از آرایه به صورت زیر نوشته میشه

// Add an element to the end of an array
$array[] = 'Four';
// or
array_push($array, 'Five');

// Remove element from array
unset($array[3]);

قسمت 5 – ساختار های کنترلی یا (Control Structures)

از دستورات کنترلی در تمام زبان های برنامه نویسی برای شرط گذاشت برای اجرای کد در شرایط متفاوت و یا حلقه زدن و بررسی تعداد زیادی اطلاعات استفاده میشه . تو مثال اول دو دستور if , if else بررسی میشن که دستورات شرطی هستند به عنوان مثال اگر مقدار یک متغییر true بود این خط کد اجرا بشه اگر false بود یا کلا چیزی اجرا نشه یا یک دستور متفاوت

if (true) {
  print 'I get printed';
}

if (false) {
  print 'I don\'t';
} else {
  print 'I get printed';
}

if (false) {
  print 'Does not get printed';
} elseif (true) {
  print 'Does';
}

// ternary operator
print (false ? 'Does not get printed' : 'Does');

// ternary shortcut operator since PHP 5.3
// equivalent of "$x ? $x : 'Does'"
$x = false;
print($x ?: 'Does');

// null coalesce operator since php 7
$a = null;
$b = 'Does print';
echo $a ?? 'a is not set'; // prints 'a is not set'
echo $b ?? 'b is not set'; // prints 'Does print'


$x = 0;
if ($x === '0') {
  print 'Does not print';
} elseif ($x == '1') {
  print 'Does not print';
} else {
  print 'Does print';
}

در switch یک ورودی متغییر داریم که نسبت به حالت هایی که تعریف میکنیم یک دستور برای اجرا انتخاب میشه یا موردی که به عنوان پیشفرض تعریف شده اجرا خواهد شد

// Use switch to save some logic.
switch ($x) {
  case '0':
    print 'Switch does type coercion';
    break; // You must include a break, or you will fall through
        // to cases 'two' and 'three'
  case 'two':
  case 'three':
    // Do something if $variable is either 'two' or 'three'
    break;
  default:
    // Do something by default
}

از حلقه ها برای انجام یک کار به صورت متوالی و بررسی اطلاعات استفاده میشه . به عنوان مثال فرض کنید یک آرایه از محصولات وجود داره که شما میخواید به کاربر نشون بدید خب بهترین حلقه برای این کار foreach هست که با استفاده از این دستور شما اطلاعات آرایه رو استخراج و به صورت تک تک به کاربر نشون میدید . مثال برای تمام حلقه های PHP

// While, do...while and for loops are probably familiar
$i = 0;
while ($i < 5) {
  echo $i++;
} // Prints "01234"

echo "\n";

$i = 0;
do {
  echo $i++;
} while ($i < 5); // Prints "01234"

echo "\n";

for ($x = 0; $x < 10; $x++) {
  echo $x;
} // Prints "0123456789"

echo "\n";

$wheels = ['bicycle' => 2, 'car' => 4];

// Foreach loops can iterate over arrays
foreach ($wheels as $wheel_count) {
  echo $wheel_count;
} // Prints "24"

echo "\n";

// You can iterate over the keys as well as the values
foreach ($wheels as $vehicle => $wheel_count) {
  echo "A $vehicle has $wheel_count wheels";
}

echo "\n";

$i = 0;
while ($i < 5) {
  if ($i === 3) {
    break; // Exit out of the while loop
  }
  echo $i++;
} // Prints "012"

for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
  if ($i === 3) {
    continue; // Skip this iteration of the loop
  }
  echo $i;
} // Prints "0124"
دیدگاه‌ها ۰